Noe tekst her..

Laks lever mesteparten av livet i åpent hav. Det er bare i korte perioder hvert år at de trekker inn mot land og opp i elvene for å gyte. Med Arctic Offshore Farming har vi utviklet et oppdrettsanlegg som i størst mulig grad gjenskaper laksens naturlige miljø. Utviklingen av Arctic Offshore Farming er baserert på utviklingstillatelser gitt av Fiskeridirektoratet. Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor. Norway Royal Salmon har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Dette konseptet vil gi økt arealutnyttelse av norske farvann ved plassering lengre fra kysten i tillegg til at det vil bidra til å løse en av oppdrettsnæringens miljøutfordringer. Ved å kombinere havbrukskompetanse med offshorekompetanse skal vi bidra til å løse miljø- og arealutfordringer i oppdrettsnæringen