Arctic Offshore Farming
 

Norway Royal Salmon ønsker  å komme i kontakt med potensielle leverandører og samarbeidspartnere som sammen med Aker Solutions vil utvikle Arctic Offshore Farming som fremtidens offshore teknologi for havbruksnæringen. 

 
 
Unknown-10.jpeg
 
 

Norway Royal Salmon  |  Aker Solutions

Arctic Offshore Farming

Fiskeridirektorat har den 9. mars 2018 tildelt utviklingstillatelser for utvikling av Arctic Offshore Farming. Tillatelsene er en anerkjennelse av en lang og god utviklingsprosess hvor NRS og Aker Solutions har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Anlegget vil gi betydelig økt arealutnyttelse av norske farevann ved plassering lengre fra kysten, og hvor det i tillegg vil ha et lite miljømessig fotavtrykk.

logoer.png
 

Prosjekt beskrivelse

 

NYE AREAL KREVER NY TEKNOLOGI

 • Konseptet er designet for signifikant bølgehøyde på 5–15 m
   

FLYTENDE KONSTRUKSJON MED TO PONGTONGER (RINGER)

 • Lave bevegelser av konstruksjon og not

 • Plass for utstyr og lager i pongtongene

 • 2 merder i kombinasjon med fôrflåte
   

DYPGANGSVARIASJON MELLOM SERVICE- OG OPERASJONSDYPGANG

 • Dypgangsvariasjon ved ballastering/de-ballastering

 • Servicedypgang gir full tilkomst til notvolumet

 • Operasjonsdypgang gir beskyttelse av fisk og not

 

NEDDYKKET UNDER OPERASJON

 • Taknett 10m under vann ved operasjonsdypgang

 • Reduserer eksponering av fisk mot lakselus

 • Reduserer miljøkrefter på fisk og utstyr
   

INTEGRERTE LUFTLOMMER I KONSTRUKSJONEN

 • Gir laksen mulighet til å justere svømmeblære ved langvarig neddykking

 • Stor kunstig luftoverflate for fisken (360 m2 med 1m høyde)

 

SOME FACTS
79 METERS OUTSIDE Ø
STEEL WEIGHT: 2250 TONNES
UPPER PONTOON: 2X3M
LOWER PONTOON: 6X4M
COLUMNS: 1.5M Ø
ARTIFICIAL AIR POCKETS APPROX. 10% OF AREA INSIDE LOWER PONTOON.
ESTIMATE TO PRODUCE 3.000 TONNES PR CAGE

 
Unknown-30.jpeg
Unknown-27.jpeg
Unknown-29.jpeg
Unknown-26.jpeg
Unknown-28.jpeg
Unknown-25.jpeg
 
 

Norway Royal Salmon  |  Aker Solutions

Leverandør registrering

Name *
Name