Informasjon om anlegget

NRS har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Dette konseptet vil gi økt arealutnyttelse av norske farvann ved plassering lengre fra kysten i tillegg til at det vil bidra til å løse en av næringens miljøutfordringer. Ved å kombinere havbrukskompetanse med offshorekompetanse skal vi bidra til å løse miljø- og arealutfordringer i næringen

Hvorfor vi bygger noe slikt

Fiskeridirektorat har den 9. mars 2018 tildelt utviklingstillatelser for utvikling av Arctic Offshore Farming. Tillatelsene er en anerkjennelse av en lang og god utviklingsprosess hvor NRS og Aker Solutions har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Anlegget vil gi betydelig økt arealutnyttelse av norske farevann ved plassering lengre fra kysten, og hvor det i tillegg vil ha et lite miljømessig fotavtrykk.